HjemPlan1 er en gruppe bedrifts- og organisasjonsrådgivere som har spesialisert seg på framgangsrådgivning.

Individuelt eller sammensatt i grupper gir vi råd som fører tilframgang for bedrifter og organisasjoner. Hovedvirksomheten er rettet mot små og mellomstore virksomheter i områdene rundt Telemark, Buskerud og Vestfold, men vi er både nasjonale og internasjonale i våre kontaktnett og i vår tenking.

Akkumulert kunnskap og erfaring å trekke på.

Plan 1 består av medlemmer med flere former for bakgrunn. Utdannelse er fra universitet og høyskoler med påfyll. Teorien er blandet med solid livserfaring og allsidig praktisk erfaring fra ulike bransjer og fagområder Vi har praktisk erfaring fra bedrifter i medgang, motgang og omstilling. Vi er erfarne nok til å erkjenne at hjulet er oppfunnet, og at sannsynligheten derfor er svært stor for at minst en av oss har møtt en lignende problemstilling eller mulighetsutfordring som din tidligere. Det betyr at vi kan overføre erfaringer som gir resultater og framgang. Slik at hjulet ruller både fortere og i riktig retning. Vi har også vært med på å finne opp nye former for hjul og vet hva som skal til for å få dem i gang.


Våre tjenester

 • Innovasjon og nyskaping
 • Organisasjon og ledelse
 • Styre og styrearbeid
 • Internasjonalisering
 • Økonomistyring
 • Markedsføring
 • Markedsstrategi nye medier
 • Salgsledelse og personlig salg i B2B markedet
 • Produktivitets- optimalisering
 • Rekruttering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Prosjektledelse
 • Butikksalg og ledelse
 • Samarbeid i ledergruppen
 • Management for hire
 • Virkemiddelapparatet
 • Foredragsvirksomhet
 • Bransjeorganisasjoner