Hjem / Om oss. Plan1 Framgangsrådgiverne.Om oss. Plan1 Framgangsrådgiverne.

Framgang for bedrifter, organisasjoner og institusjoner

Framgang kommer ikke av seg selv.

Noen ganger gjør den det, men oftest må den hjelpes fram. Det krever forandring. Forandring basert på nytenking, kunnskap, innsikt, oversikt, og overførbar erfaring.

Erfaring kommer i mange nyanser, alt fra organisasjons og bedriftserfaring til livserfaring. Utfordringen ligger i å finne den riktige kombinasjonen og den riktige metodikken for den enkelte. Alle ar unike, men likhetene er ofte større enn ulikhetene.

Plan 1 er en gruppe frittstående samarbeidende bedrifts og organisasjonsrådgivere som har spesialisert seg på framgangsrådgivning.

Individuelt eller sammensatt i grupper gir vi råd som fører tilframgang for bedrifter og organisasjoner. Hovedvirksomheten er rettet mot små og mellomstore virksomheter i områdene rundt Telemark, Buskerud og Vestfold, men vi er både nasjonale og internasjonale i våre kontaktnett og i vår tenking.

Akkumulert kunnskap og erfaring å trekke på.

Plan 1 består av medlemmer med flere former for bakgrunn. Utdannelse er fra universitet og høyskoler med påfyll. Teorien er blandet med solid livserfaring og allsidig praktisk erfaring fra ulike bransjer og fagområder Vi har praktisk erfaring fra bedrifter i medgang, motgang og omstilling. Vi er erfarne nok til å erkjenne at hjulet er oppfunnet, og at sannsynligheten derfor er svært stor for at minst en av oss har møtt en lignede problemstilling eller mulighetsutfordring som din tidligere. Det betyr at vi kan overføre erfaringer som gir resultater og framgang. Slik at hjulet ruller både fortere og i riktig retning. Vi har også vært med på å finne opp nye former for hjul og vet hva som skal til for å få dem i gang.

Små, men effektive.

Plan1 gruppens medlemmer er spredte over Østlandet, men ledes av en felles Prosjekt koordinator. Vi møtes minst en gang i måneden for felles utvikling, for erfaringsutveksling og for å sikre at nettopp din virksomhet får de råd som gir resultater. I individuelle prosjektgrupper grupper møtes vi svært regelmessig. Det betyr at vi ikke har et kostnads og tidskrevende tradisjonelt byråkrati å ta vare på. Det er en økonomisk fordel for så vel oss som våre kunder. Vi er en dynamisk gruppe og etter som tiden går varierer antall medlemmer. Vår styrke er vårt fellesskap.

Framgang baseres best på samarbeid.

Dette er vår hovedfilosofi. Samarbeide mellom den motiverte bedrift, organisasjon eller institusjon og rådgiveren. Deretter samarbeider rådgiverne seg i mellom. Metodene er ikke på noen måte unike. Den baserer seg på å finne fram til en realistisk nåsituasjon gjennom felles analyse av regnskap, organisasjon, arbeidsbetingelser og utsikter.

Strategi og virkemidler.

Basert på dette finner vi i fellesskap fram til realistiske korte og langsiktige mål. Deretter blir vi enige om hvilken vei bør gå for å nå disse målene basert på de resurser som finnes eller de resurser vi i fellesskap kan framskaffe. Når vi er kommet dit er mye gjort. Da er det noe om å fram til de virkemidlene som best kan føre til at vi når de målene som igjen fører til framgang i denne spesifikke situasjonen. Det kan være et enkeltstående virkemiddel som en ansettelse, en kompleks investering eller en ny markedsplan.

Og, det er nå det virkelig begynner. Tiltakene skal iverksettes, og de skal ikke minst kontrolleres mot budsjett og mål. Det er en læreprosess i seg selv som har som mål at bedriften, organisasjonen, eller institusjonen kan fortsette framgangen på egenhånd.

Dette er ikke spesielt unikt. Det unike ligger i at Plan1 består av en unik samling individuelle generalister og spesialister som kan opptre både individuelt og i større eller mindre grad i fellesskap. Vi har ingen tung organisatorisk overbygging. Det gir oss både fleksibilitet og konkurransekraft i markedet.

Slik henvender du deg til Plan1

Du kan enten ta kontakt med en av oss direkte via telefon eller mail, eller henvende deg til vår gruppe koordinator. Kontaktpunktene finner du på våre websider.

Ut fra den innledende samtalen anbefaler den du tar kontakt med den eller de Plan1 rådgivere som vi tror kan foreslå den beste planen for å møte nettopp din bransje, dine problemstillinger og dine veivalg fram mot framgang. Dersom det er en gruppe som er best egnet får du en hovedrådgiver som står ansvarlig for framdrift, samarbeide og budsjettoppfølging.

Det første steget er felles for alle kontakter: Man møtes og blir kjente med hverandre.

Finner man tonen og ikke minst en felles forståelse hvilke veier som kan føre til framgang er neste steg en felles grundig analysefase

Som kjent er det ikke alltid forandring fryder.

Aller helst skulle vi ofte ønske at alt ble ved det gamle. Det kjente er trygt, det ukjente kan virke skremmende. Men samfunnet, markedet og menneskene rundt oss er i stadig hurtigere forandring, om vi vil eller ikke vil. Det som var både riktig og sant i går er neppe det i dag. Det eneste som er helt sikkert er at forandringene kommer. Da er det noe om å gripe fatt i forandringene før de skaper motgang.

”Forandring skal brukes til å skape framgang. Da fryder den.” Plan1.

Vi er så ærlige at vi uten blygsel erkjenner at vi ikke er multigenier.

Det skjer stadig noe nytt og det kommer stadig nye initiativer fra bedrifter, organisasjoner, fylke, stat, kommune og fra EU. Nyhetene har ofte det tilfelles at de er ment å fostre nettopp framgang for norske bedrifter og organisasjoner. Mengden av nyheter er etter hvert blitt så stor at det er tilnærmet umulig å følge med i alt som skjer, men det viktigste får vi med oss, og vi deler gjerne med de som ser på nyheter som ny mulighet for framgang.


Våre tjenester

 • Innovasjon og nyskaping
 • Organisasjon og ledelse
 • Styre og styrearbeid
 • Internasjonalisering
 • Økonomistyring
 • Markedsføring
 • Markedsstrategi nye medier
 • Salgsledelse og personlig salg i B2B markedet
 • Produktivitets- optimalisering
 • Rekruttering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Prosjektledelse
 • Butikksalg og ledelse
 • Samarbeid i ledergruppen
 • Management for hire
 • Virkemiddelapparatet
 • Foredragsvirksomhet
 • Bransjeorganisasjoner