Hjem / Om oss. Plan1 Framgangsrådgiverne. / Nyheter som gir framgang / Mer fra statsbudsjettetMer fra statsbudsjettet

Av de mest sentrale forskningsprogrammene i Norges Forskningsråd (NFR) er

Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA).

 

Ordningen fikk en betydelig økning i bevilgningen for 2015 og får økning på ytter-ligere NOK 100 mill. for 2016. BIA er stadig blant de programmene som skårer høyest i NFR når det gjelder bedriftenes forventning til økonomisk avkastning. BIA skal stimulere til ambisiøse FoU satsinger innenfor tema som ikke er dekket av de øvrige næringsrettede programmene i NFR.

 

Av andre viktige programmer er MAROFF, som støtter prosjekter innen miljø, miljø-vennlig energiutnyttelse, krevende maritime operasjoner og avansert transport og logistikk og IKTpluss som løper til 2025.

 

Forny2020. Formålet med dette program-met er verdiskapning gjennom kommersiell utnyttelse av forskningsresultater utført ved universiteter, høyskoler, helseforetak og institutter. Det gis verifiseringsstøtte til utvalgte prosjekter samt tilskudd til lokale prosjektmidler. Programmet fortsetter den gode trenden med høyere bevilgninger i de senere år og får en økning på hele NOK 75 mill. i 2016.

 

Kilde: export finance services


Våre tjenester

 • Innovasjon og nyskaping
 • Organisasjon og ledelse
 • Styre og styrearbeid
 • Internasjonalisering
 • Økonomistyring
 • Markedsføring
 • Markedsstrategi nye medier
 • Salgsledelse og personlig salg i B2B markedet
 • Produktivitets- optimalisering
 • Rekruttering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Prosjektledelse
 • Butikksalg og ledelse
 • Samarbeid i ledergruppen
 • Management for hire
 • Virkemiddelapparatet
 • Foredragsvirksomhet
 • Bransjeorganisasjoner