Hjem / Om oss. Plan1 Framgangsrådgiverne. / Vårt nettverkVårt nettverk

Vi er så ærlige at vi uten blygsel erkjenner at vi ikke er multigenier.

Det finnes mange helt spesielle fagfelt vi nødvendigvis ikke mestrer personlig til fullkommenhet.

Det vi imidlertid mestrer er det å ha detaljkunnskap i det å finne fram til ekspertise på ulike fagfelt. Vi har et nettverk som både er bredt og dypt og vi vet hvor vi skal søke når helt spesielle oppgave skal utføres. Vi har både faste samarbeids partnere og partnere vi knytter til oss etter behov og med ujevne mellomrom. Felles for alle er at vi har praktisk erfaring med ulike former for samarbeid.

Plan1 har et nettverk innen bl. a. følgende bransjer:

Design, juss. miljø- og miljøsertifisering, offentlige programmer, EU programmer, maritim/offshore. cruise industrien og IKT-bransjen


Våre tjenester

 • Innovasjon og nyskaping
 • Organisasjon og ledelse
 • Styre og styrearbeid
 • Internasjonalisering
 • Økonomistyring
 • Markedsføring
 • Markedsstrategi nye medier
 • Salgsledelse og personlig salg i B2B markedet
 • Produktivitets- optimalisering
 • Rekruttering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Prosjektledelse
 • Butikksalg og ledelse
 • Samarbeid i ledergruppen
 • Management for hire
 • Virkemiddelapparatet
 • Foredragsvirksomhet
 • Bransjeorganisasjoner