Hjem / Rådgivere i Plan1 / Halvor GreneHalvor Grene

Framgangsrådgiver

Kontaktdata:

Halvor Grene

Plan1

Skavangerveien 38,

3617 Kongsberg

tlf +47 970 56 029

e-post. halvor@grene.org

Utdannelse:

Universitetet i Oslo, Oslo

 • Cand.real., kybernetikk (fysikk) hovedfag i tillegg til kjemi og matematikk
 • Industriseminar

Prosjektlederkurs og fagkurs i tilknytning til ulike stillinger

Styreseminarer i regi av E&Y og PWC

   

Erfaring:

Bedriftsledelse

Styrearbeid, erfaring fra bl.a.:

 • IT, Turisme, Bemanning, Bil, Transport, Offentlig eid virksomhet

Forretningsutvikling

Prosjektutvikling og prosjektarbeid

Salg, markedsføring og kundepleie

Prosesser overfor kommuner, fylker og staten

Kontraktsarbeid

IT-rådgivning

Undervisning m.m. i høgskolesystemet

Bransje-erfaring, bl.a.:

 • Eiendomsdrift og utvikling
 • Skisenterdrift og utvikling
 • Transport, spesielt buss
 • IT

 

Rådgivervirksomhet:

* Bedriftsutvikling

- strategiarbeid

- organisasjonsutvikling

- omstilling/restrukturering

- utvikle bedriftskultur

- samtalepartner

- salg og markedsføringsledelse

- prosjektledelse

- gründerveiledning

* Styrearbeid
- styreleder/medlem

- rådgiver for styret

*Management for hire

- Innleid daglig leder


Våre tjenester

 • Innovasjon og nyskaping
 • Organisasjon og ledelse
 • Styre og styrearbeid
 • Internasjonalisering
 • Økonomistyring
 • Markedsføring
 • Markedsstrategi nye medier
 • Salgsledelse og personlig salg i B2B markedet
 • Produktivitets- optimalisering
 • Rekruttering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Prosjektledelse
 • Butikksalg og ledelse
 • Samarbeid i ledergruppen
 • Management for hire
 • Virkemiddelapparatet
 • Foredragsvirksomhet
 • Bransjeorganisasjoner