Hjem / Våre samarbeidspartnere / VismaVisma

Visma tilbyr regnskapstjenester kunden er tjent med

Visma spiller på lag med kunden. Hver kunde, hver bedrift har sitt spesielle behov for regnskaps- og økonomitjenester. Visma tilbyr økonomiske løsninger som bedriften er tjent med, og avstemmer behovet mot interne rutiner, kompetanse og kapasitet. Stadig flere bedrifter velger å flytte ut gjennomføringen av økonomifunksjonene.

Visma er ledende i Telemark, og tilbyr små og store kunder bistand innen områdene Regnskap, Årsoppgjør, Lønn & Personal og Forretningsfører.
På området Rådgivning har vi også erfarne folk som bistår: Styrearbeid, ledelse, prosjekter, organisasjon, salg/marked etc. - altså veivalg og gjennomføring av aktuelle og viktige prosesser.

Mer om Visma finner du på

http://www.visma.no/


Våre tjenester

 • Innovasjon og nyskaping
 • Organisasjon og ledelse
 • Styre og styrearbeid
 • Internasjonalisering
 • Økonomistyring
 • Markedsføring
 • Markedsstrategi nye medier
 • Salgsledelse og personlig salg i B2B markedet
 • Produktivitets- optimalisering
 • Rekruttering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Prosjektledelse
 • Butikksalg og ledelse
 • Samarbeid i ledergruppen
 • Management for hire
 • Virkemiddelapparatet
 • Foredragsvirksomhet
 • Bransjeorganisasjoner