Hjem / Våre tjenesterVåre tjenester

Her er noen av de tjenestene Framgangsrådgiverne fra Plan1 tilbyr

Innenfor Plan1 gruppen finner du både generalister og spesialister. Det ligger i sakenes natur at det er behov for både det generelle og det spesielle. Her er en oversikt over de fagområdene vi som gruppe behersker spesielt godt. Det ligger på samme måte i sakenes natur at man kommer et godt stykke på vei som generalister, men vår styrke ligger i også å erkjenne det finnes de som vet og kan bedre enn oss på enkelte områder. På samme måte er det vår styrke at vi vet hvor vi finner dem.

En organisasjon må ha evne til å fornye seg selv, før endrede rammebetingelser tvinger fram endring.

Ledelse er å skape resultater gjennom andre

Styret i en bedrift er virksomhetens viktigste beslutningsorgan. Godt styrearbeid skal resultere i gjentatte gode vegvalg for selskapet.

Vi lever i en stadig mer globalisert verden.

Å tjene penger er avgjørende for bedriftens framtid. Like viktig er det å stille de riktige spørsmålene rundt hva det er som påvirker evnen til å tjene penger.

Markedsføring handler om å forstå kundenes behov, for så å tilby produkter og tjenester som møter behovene på en måte som atskiller seg fra konkurrerende tilbud.

For en produksjonsbedrift er tilvirkningskostnaden per enhet produsert avgjørende for resultatet.

Rett person på rett plass er avgjørende for om en bedrift skal lykkes

Systematikk og en gjennomarbeidet plan er svært viktig når du skal starte egen bedrift.

Forandring skal brukes til å skape framgang

”Å selge enda mere til enda flere” er et ønske som aktive butikkselgere deler med offensive butikkledere.

I en stadig tøffere konkurranse med likere produkter og færre distribusjonskanaler blir kvaliteten i samarbeidet stadig viktigere.

Multikanal- og webstrategi, måling og analyse

Dersom lederkompetansen ikke er på plass til en hver tid, kan det føre til store negative virkninger

Vi bistår bedrifter både med å finne fram til offentlige støtteordninger, både lokale, nasjonale og internasjonale.

Faglig påfyll eller til inspirasjon

Lede og drive bransjeorganisasjoner, aksjoner og ideelle organisasjoner er et eget fag.


Våre tjenester

 • Innovasjon og nyskaping
 • Organisasjon og ledelse
 • Styre og styrearbeid
 • Internasjonalisering
 • Økonomistyring
 • Markedsføring
 • Markedsstrategi nye medier
 • Salgsledelse og personlig salg i B2B markedet
 • Produktivitets- optimalisering
 • Rekruttering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Prosjektledelse
 • Butikksalg og ledelse
 • Samarbeid i ledergruppen
 • Management for hire
 • Virkemiddelapparatet
 • Foredragsvirksomhet
 • Bransjeorganisasjoner