Hjem / Våre tjenester / Bedre samarbeid i ledergruppenBedre samarbeid i ledergruppen

I en stadig tøffere konkurranse med likere produkter og færre distribusjonskanaler blir kvaliteten i samarbeidet stadig viktigere.

Ekstra viktig blir samarbeidet i ledergruppen som skal gi bedriften tydelige mål, skape motivasjon og legge grunnlaget for solide resultater. Hvert enkelt medlem av ledergruppen er viktig. Det er ikke nok for hver enkelt å være dyktig; han/hun må også være aktivt med i arbeidet med å gjøre ledergruppen sterkere. Plan 1 har et program som er praktisk, direkte og som setter hver enkelt leder i bevegelse. En bevegelse som skal forsterke de svake sidene og ytterlige forbedre de sterke sidene i samarbeidet. Programmet fokuserer på viktigheten av "å gjøre hverandre gode". Men enda viktigere – programmet stiller krav til hver enkelt om handlinger! Vi får lederne til å analysere, justere og videreutvikle sin personlige lederadferd, sitt verdigrunnlag og sine lederverktøy. Programmet arbeider både på det individuelle plan og det kollektive plan blant lederne. Det etableres individuelle utviklingsplaner som blir fulgt opp av Plan1-rådgiveren. Målet er personlig vekst, større bevissthet om egne ressurser og en riktigere samordning av de menneskelige ressursene i ledergruppen.


Våre tjenester

 • Innovasjon og nyskaping
 • Organisasjon og ledelse
 • Styre og styrearbeid
 • Internasjonalisering
 • Økonomistyring
 • Markedsføring
 • Markedsstrategi nye medier
 • Salgsledelse og personlig salg i B2B markedet
 • Produktivitets- optimalisering
 • Rekruttering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Prosjektledelse
 • Butikksalg og ledelse
 • Samarbeid i ledergruppen
 • Management for hire
 • Virkemiddelapparatet
 • Foredragsvirksomhet
 • Bransjeorganisasjoner