Hjem / Våre tjenester / Butikksalg og butikkledelseButikksalg og butikkledelse

”Å selge enda mere til enda flere” er et ønske som aktive butikkselgere deler med offensive butikkledere.

Kundene i butikken ønsker et hyggelige, kunnskapsrikt og serviceorientert miljø i butikken. Plan 1 har praktiske og handlingsorienterte program som imøtekommer alle disse ønskene. Programmene gir butikklederen inspirasjon og konkrete råd til å skape et selgende team av sine medarbeidere – og butikkselgerne lyst og metoder for å selge enda mer.

Programmene ”Butikklederskolen” og ”Et produkt til i handlekurven” er praktiske, konkrete og resultatfokusert.

Både butikkledere og butikkselgere vil få konkrete kunnskaper om hvordan vi gjør butikklokalet til en ”salgsmaskin”. Butikkselgerne vil få masse inspirasjon, motivasjon og praktiske kunnskaper. De vil bli enda bedre på selgende kundemottak, aktivt salg og lønnsomt pluss-salg. Dette salgsprogrammet har også en modell som garanterer butikkselgerne 20 % økning av deres personlige salg. Både store og små kjøpesenter og kjeder i hele Norge har opplevd salgsøkninger gjennom disse Plan 1 programmene!


Våre tjenester

 • Innovasjon og nyskaping
 • Organisasjon og ledelse
 • Styre og styrearbeid
 • Internasjonalisering
 • Økonomistyring
 • Markedsføring
 • Markedsstrategi nye medier
 • Salgsledelse og personlig salg i B2B markedet
 • Produktivitets- optimalisering
 • Rekruttering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Prosjektledelse
 • Butikksalg og ledelse
 • Samarbeid i ledergruppen
 • Management for hire
 • Virkemiddelapparatet
 • Foredragsvirksomhet
 • Bransjeorganisasjoner