Hjem / Våre tjenester / Etablering av ny virksomhetEtablering av ny virksomhet

Systematikk og en gjennomarbeidet plan er svært viktig når du skal starte egen bedrift.

Medarbeiderne i Plan1 har lang og brei erfaring fra næringslivet. Med bakgrunn fra forskjellige bransjer og typer selskaper er vi en god samtale- og diskusjonspartner i forbindelse med nyetablering. Vi vet at systematikk og gjennomarbeidet plan er svært viktig i en slik sammenheng. Det vet vi fra uttallige gründerprosjekter vi har arbeidet med.

Mange fallgruver

Vi gjennomfører en mulighetsvurdering, eller en sannsynlighet for å lykkes, i nært samarbeid med eieren. Hensikten er å unngå fallgruver og å sikre kvalitet. Å arbeide med tanke på et objektivt perspektiv er svært viktig i denne prosessen.
Med et sett av spørsmål får vi fram forretningsideen. Det utarbeides produkt – markedsmatrise som bygger på vurderinger av kunder og markeder.
Det kan også komme godt med at vi har god kunnskap om finansieringsmuligheter
Dette er en veiledingsprosess der vi kan spille på et bredt kontaktnett i næringslivet.
Vi deltar gjerne operativt i oppstartperioden med alt fra registrering av selskap via finansiering, anskaffelse av utstyr til oppstart av produksjon.


Våre tjenester

 • Innovasjon og nyskaping
 • Organisasjon og ledelse
 • Styre og styrearbeid
 • Internasjonalisering
 • Økonomistyring
 • Markedsføring
 • Markedsstrategi nye medier
 • Salgsledelse og personlig salg i B2B markedet
 • Produktivitets- optimalisering
 • Rekruttering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Prosjektledelse
 • Butikksalg og ledelse
 • Samarbeid i ledergruppen
 • Management for hire
 • Virkemiddelapparatet
 • Foredragsvirksomhet
 • Bransjeorganisasjoner