Hjem / Våre tjenester / Innovasjon og nyskapingInnovasjon og nyskaping

En organisasjon må ha evne til å fornye seg selv, før endrede rammebetingelser tvinger fram endring.

Vi lever i en tid med raske forandringer.

En organisasjon må ha evne til å fornye seg selv, før endrede rammebetingelser tvinger fram endring. Nyskaping eller innovasjonsprosesser er hardt arbeidende prosesser som skal munne ut i gode løsninger. Vi som arbeider i Plan1 har erfaringer fra mange etableringer og forretningsutviklinger både vellykkede og mindre vellykket.

Vi liker å kalle oss spesialister på prosesser.

Ved hjelp av egnede verktøy, god tilrettelegging av prosessen, inspirerende arena og god ledelse av gruppen arbeider vi oss gradvis fram til nye gode løsninger som bedriften kan tjene på og som kan lede fram mot et offensivt møte med framtiden.


Våre tjenester

 • Innovasjon og nyskaping
 • Organisasjon og ledelse
 • Styre og styrearbeid
 • Internasjonalisering
 • Økonomistyring
 • Markedsføring
 • Markedsstrategi nye medier
 • Salgsledelse og personlig salg i B2B markedet
 • Produktivitets- optimalisering
 • Rekruttering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Prosjektledelse
 • Butikksalg og ledelse
 • Samarbeid i ledergruppen
 • Management for hire
 • Virkemiddelapparatet
 • Foredragsvirksomhet
 • Bransjeorganisasjoner