Hjem / Våre tjenester / InternasjonaliseringInternasjonalisering

Vi lever i en stadig mer globalisert verden.

Internasjonalisering er et bredspektret arbeidsfelt med mange ulike oppgaver på ulike stadier. Bedriften kan ha konkrete planer, men søker hjelp for gjennomføringen, eller i andre tilfelle søke hjelp til hele prosessen. I Plan1 er vi fleksible og oppdrag budsjetteres og gjennomføres trinnvis.

Trinnvis framgang

Dersom konkrete planer foreligger, vil første trinn bestå i å gå gjennom disse og vurdere dem i forhold til beslutningsgrunnlag, forretningsplan, ledelse, økonomi, personell, produkter, dokumenta¬sjon, nettverk m.v. Dette er en objektiv vurdering av holdbarheten før det brukes for store resurser, og krever normalt 2 – 5 dager. Basert på dette vil vi gi råd om eventuell videre satsingen.

Oppdraget vil deretter variere i forhold til bedriftens natur og hva en søker. Er det nye markeder, nye produkter, underleverandører, samarbeidspartnere, teknisk ekspertise? Snakker vi om salgskanaler i form av agenter eller forhandlere, utekontor, datterselskap, joint venture?

Mange internasjonale kontakter

Plan1 kan være behjelpelig med både å planlegge og å gjennomføre prosessen. I tillegg har vi betydelig kompetanse når det gjelder det offentlige virkemiddelapparat og i å sikre økonomisk og praktisk støtte.

Internasjonalisering er på mange måter en generell disiplin, men vi har bedre forutsetninger og et bedre kontaktnett i visse land og områder. Vi vil nevne Vest-Europa, Nord-Amerika, flere land i Sør-Amerika (spesielt Chile), Sør-Afrika, India, Sri Lanka, Bangladesh og Kina.


Våre tjenester

 • Innovasjon og nyskaping
 • Organisasjon og ledelse
 • Styre og styrearbeid
 • Internasjonalisering
 • Økonomistyring
 • Markedsføring
 • Markedsstrategi nye medier
 • Salgsledelse og personlig salg i B2B markedet
 • Produktivitets- optimalisering
 • Rekruttering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Prosjektledelse
 • Butikksalg og ledelse
 • Samarbeid i ledergruppen
 • Management for hire
 • Virkemiddelapparatet
 • Foredragsvirksomhet
 • Bransjeorganisasjoner