Hjem / Våre tjenester / MarkedsstrategiMarkedsstrategi

Multikanal- og webstrategi, måling og analyse

Multikanalstrategi

Ny teknologi har endret virkeligheten for markdesførere i de fleste (alle?) bransjer. Det å markedsføre et budskap er både blitt enklere, men samtidig mer kompleks. Årsaken er at man både skal forholde seg til eksisterende kanaler som ikke er “utdødd” samtidig som man skal/må være tilstede i nye medier. En annen faktor som komplisere bildet er at målgruppene er blitt enda mer ulike og mangfoldige - det kreves rett og slett at man er tilstede i mange kanaler for å nå en tilstrekkelig del av målgruppen.

I tillegg til at markedskanalene er blitt mange, er også salgskanalene blitt mange. Man har fysiske butikker, uteselgere, callsenter, nettbutikker osv. Dette stiller høye krav til informajsonsflyt og krever gode interne rutiner og systemer som ivaretar alle kanaler.

Mitt bidrag til bedriftene er å skape en helhetlig forståelse for utfordringene og muligheten, samt kjøre prosesser for å velge kanaler som er viktige for bedriften med tanke på spredning av budskap og salg. Elementer i prosjekter innebærer ofte leverandørvalg, strategiske konsekvenser og organisatoriske konsekvenser av en endret virkelighet.

Måling av markeds- og salgsaktiviteter på nett

Jeg bidrar for mine kunder i prosjekter med å måle faktisk effekt av aktiviteter som skjer i salgs- og markedsarbeidet på nett.

Et viktig fokus er optimalisering av digitale og “analoge” kanaler. Internett er ikke alt, men man må kjenne til verdien, mulighetene og utfordringene for å fatte gode beslutninger.


Våre tjenester

 • Innovasjon og nyskaping
 • Organisasjon og ledelse
 • Styre og styrearbeid
 • Internasjonalisering
 • Økonomistyring
 • Markedsføring
 • Markedsstrategi nye medier
 • Salgsledelse og personlig salg i B2B markedet
 • Produktivitets- optimalisering
 • Rekruttering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Prosjektledelse
 • Butikksalg og ledelse
 • Samarbeid i ledergruppen
 • Management for hire
 • Virkemiddelapparatet
 • Foredragsvirksomhet
 • Bransjeorganisasjoner