Hjem / Våre tjenester / Organisasjon og ledelseOrganisasjon og ledelse

Ledelse er å skape resultater gjennom andre

Ledelse

Ledelse er ikke produktivt i seg selv. Men det skal ikke mange ansatte til i en bedrift før behovet for koordinering av ressursene nødvendiggjør at noen må utøve lederrollen. Forutsetningen er at de ressursene som brukes til ledelse oppveies av fordelene den skaper ved bedre koordinering.

En måte å utøve god ledelse på er å sørge for at bedriften fungerer i lederens kortsiktige fravær. Det faktum at en person er god i noe, men ikke i alt, og at verden er i en kontinuerlig endring, gjør behovet for lederutvikling åpenbart.

Overordnede lederoppgaver

De overordnede lederoppgavene er strategiarbeid, økonomisk styring og kontroll og personalledelse herunder arbeidsmiljø og mellommenneskelige forhold.

En god leder bør være

 • beslutningsdyktig,
 • målrettet,
 • involverende,
 • god til å kommunisere
 • god til å motivere.

I Plan 1 har vi ledererfaring som er overførbar

Organisasjonsutvikling

”Organisasjonsutvikling er et sett av tiltak rettet mot en organisasjonen. Tiltakene har til hensikt å forbedre verdiskapingsprosessene i bedriftene, slik at dette bidrar til å gjennomføre veivalg og nå mål”.

Fokus på mennesket

Det grunnleggende er å fastslå hva der er som hindrer en bedrift i å bli mer effektiv. For å finne ut av dette er det hensiktsmessig å dele organisasjonens virksomhet inn i delsystemer og vurdere organisasjonens effektivitet ut fra dette perspektiv.

En organisasjon er etablert for å utføre arbeidsoppgaver. I dagens verden står moderne teknologi til disposisjon for å bidra til å øke effektiviteten i utførelsene av arbeidsoppgaver. Men oppgavene skal utføres av mennesker, individuelt og i samarbeid. Ingen prosedyrer eller teknologi kan redde situasjonen om ikke menneskene fungerer. Derfor er det viktig at bedriften designer en organisasjon som er tilpasset de krav de forskjellige delsystemene setter.

Erfarne rådgvere er nøkkelen

Plan 1 tilbyr rådgivere som har lang erfaring med lederutvikling og organisasjonsutvikling. Vi kan trene eller coache ledere for å øke deres kompetansebredde og dybde og vi kan bidra med å vurdere organisasjonens effektivitet og komme med forslag til forbedringstiltak samt delta i gjennomføringen av disse.


Våre tjenester

 • Innovasjon og nyskaping
 • Organisasjon og ledelse
 • Styre og styrearbeid
 • Internasjonalisering
 • Økonomistyring
 • Markedsføring
 • Markedsstrategi nye medier
 • Salgsledelse og personlig salg i B2B markedet
 • Produktivitets- optimalisering
 • Rekruttering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Prosjektledelse
 • Butikksalg og ledelse
 • Samarbeid i ledergruppen
 • Management for hire
 • Virkemiddelapparatet
 • Foredragsvirksomhet
 • Bransjeorganisasjoner