Hjem / Våre tjenester / ProduktivitetsoptimaliseringProduktivitetsoptimalisering

For en produksjonsbedrift er tilvirkningskostnaden per enhet produsert avgjørende for resultatet.

I mange bedrifter finnes det muligheter for lønnsomhetsforbedring eller produktivitetsoptimering. Produktivitetsoptimering i en produksjonsbedrift består av kartlegging av interne produksjonsresurser, bearbeiding av mulige forbedringstiltak med kalkyler og gjennomføring av utvalgte endringer.
Hensikten med å gjennomføre en produktivitetsoptimering i en bedrift, er kostnadseffektivisering av produksjon per enhet og en effektiv ansvarsfordeling i bedriften.

Endringer som fører til bedre lønnsomhet

I denne gjennomføringen vil Plan1 kunne bistå med kartlegging og vurdering av teknisk utstyr, internlogistikk, menneskelige ressurser, produksjonsplanlegging, ulike produksjonsstyringssystemer, LEAN og SMED. Videre kan vi bistå i lønnsomhetsvurdering og gjennomføring av forbedringer.


Våre tjenester

 • Innovasjon og nyskaping
 • Organisasjon og ledelse
 • Styre og styrearbeid
 • Internasjonalisering
 • Økonomistyring
 • Markedsføring
 • Markedsstrategi nye medier
 • Salgsledelse og personlig salg i B2B markedet
 • Produktivitets- optimalisering
 • Rekruttering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Prosjektledelse
 • Butikksalg og ledelse
 • Samarbeid i ledergruppen
 • Management for hire
 • Virkemiddelapparatet
 • Foredragsvirksomhet
 • Bransjeorganisasjoner