Hjem / Våre tjenester / ProsjektledelseProsjektledelse

Forandring skal brukes til å skape framgang

Omstilling er nødvendig innen mange sektorer i samfunnet både innen privat og offentlig sektor. Gjennom styrte utviklingsprosesser kan omstillingsarbeidet struktureres og forenkles ved å benytte en arbeidsmodell med en faseinndelt prosjektutvikling som spenner fra idé til lønnsomt produkt eller tjeneste. Plan1 har god erfaring med denne arbeidsmetodikken og vil kunne veilede og delta i dette prosessarbeidet.

Vi i Plan1 vil gi anbefalinger og råd i forhold til nødvendig behov. Dette gir grunnlag for en kostnadsramme. Prosessen gir i utgangspunktet

a) en kort omtale av sentrale prosesser i prosjektarbeidet eller omstillingsarbeidet

b) prosjektlederprosessens sentrale elementer.

c) beskrivelse av betingelser som må være tilstede for en vellykket prosjektgjennomføring.

Prosjektlederprosessen

Dette er en faseinndelt metode som er utviklet av Innovasjon Norge og er velegnet i så vel stor som små prosjekter. Metoden er effektiv og gir alle en god forståelse for arbeidet som blir gjort. Metoden legger vekt på at alle involverte i prosjektet skal til enhver tid være bevist sine oppgaver og sitt ansvar, ressurser til rådighet, krav til framdrift samt kvalitetssikring av arbeidet
I PLP-metoden står følgende elementer sentralt:

 • Eierrollen
 • Det personlige ansvar
 • Et forpliktende samarbeid
 • Prosjektplanen
 • Faseinndeling
 • Resultatmåling
 • Beslutningspunkteslutningspunk

PLP egner seg godt når strategi skal settes ut i virkelighet


Våre tjenester

 • Innovasjon og nyskaping
 • Organisasjon og ledelse
 • Styre og styrearbeid
 • Internasjonalisering
 • Økonomistyring
 • Markedsføring
 • Markedsstrategi nye medier
 • Salgsledelse og personlig salg i B2B markedet
 • Produktivitets- optimalisering
 • Rekruttering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Prosjektledelse
 • Butikksalg og ledelse
 • Samarbeid i ledergruppen
 • Management for hire
 • Virkemiddelapparatet
 • Foredragsvirksomhet
 • Bransjeorganisasjoner