Hjem / Våre tjenester / RekrutteringRekruttering

Rett person på rett plass er avgjørende for om en bedrift skal lykkes

Kampen om de gode ressurspersonene er hard. Bedrifter som er på jakt etter nye medarbeidere merker dette. Spørsmålene er: Hvordan skaffe seg de beste ressursene? Hvordan sikre at en får rett person på rett plass?

Rekruttteringsbistand i forskjellig omfang

Medarbeidere i Plan1 har arbeidet med rekruttering og ansettelser gjennom mange år. Det har vært rekruttering av personer til lederstillinger på topplan og personell til andre stillinger i industri og næringsliv.
Vi har erfaring fra oppdrag som rommer hele prosessen fra kartlegging av behov til annonsering og ansettelse. Men vi har også deltatt fra stadiet utvelgelse fra søkermasse til forslag om ansettelse. Med forskjellige begrunnelser ønsker enkelte bedrifter ikke å annonsere stilling ledig. Vi har hjulpet til med å finne rett person i slike tilfeller.

Anerkjente metoder

I vårt arbeid av dette slag følger vi anerkjente metoder i rekrutteringsprosessen og ved ansettelsen. Vi bidrar til formulering av annonsen, mottar søknadene, sorterer og legger fram for vår oppdragsgiver forslag på personer som bør innkalles til intervju. Deretter gjennomføres intervjuene. Bedriftsledelsen deltar som regel ved intervjuene.
Som støtte i vårt arbeid med utvelgelse benytter vi et sett av adferdstester utarbeidet av det norske selskapet Humetrica.


Våre tjenester

 • Innovasjon og nyskaping
 • Organisasjon og ledelse
 • Styre og styrearbeid
 • Internasjonalisering
 • Økonomistyring
 • Markedsføring
 • Markedsstrategi nye medier
 • Salgsledelse og personlig salg i B2B markedet
 • Produktivitets- optimalisering
 • Rekruttering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Prosjektledelse
 • Butikksalg og ledelse
 • Samarbeid i ledergruppen
 • Management for hire
 • Virkemiddelapparatet
 • Foredragsvirksomhet
 • Bransjeorganisasjoner