Hjem / Våre tjenester / Styre og styrearbeidStyre og styrearbeid

Styret i en bedrift er virksomhetens viktigste beslutningsorgan. Godt styrearbeid skal resultere i gjentatte gode vegvalg for selskapet.

I små og mellomstore selskaper kan det være en svakhet hvis kun eiere og/eller ansatte sitter i styret. En svakhet er også passive styremedlemmer uten engasjement.

Årsakene til at mange velger å ta inn eksterne styremedlemmer kan bl.a. være å:

 • få inn synspunkter og vurderinger fra utsiden av virksomheten
 • få inn personer med erfaring fra godt styrearbeid i andre virksomheter
 • styrke kompetansen på gitte områder

En gjennomgående svakhet i mange styrer er at det blir brukt for mye tid på fortid og for lite tid på framtid. Alle som sitter i et styre bør bidra til å se framover, da vil styret gjøre de gode vegvalgene for virksomheten.

Variert og omfattende erfaring med styrearbeid

Partnerne i Plan1 har erfaring fra styrearbeid i fra virksomheter i mange ulike faser i sin utvikling, virksomheter med ulike utfordringer, virksomheter i ulike størrelser, virksomheter med offentlig og privat eierskap og bedrifter i ulike bransjer.

Partnerne i Plan1 har nå ca 40 ulike styreverv og vet at et verv som styreleder/styremedlem medfører ansvar og at vervet krever tid, engasjement og nysgjerrighet i forhold til virksomheten.

Ta gjerne kontakt med Plan1 hvis det er aktuelt med nye representanter i virksomhetens styre eller om bedriften trenger innføring i aktivt styrearbeid


Våre tjenester

 • Innovasjon og nyskaping
 • Organisasjon og ledelse
 • Styre og styrearbeid
 • Internasjonalisering
 • Økonomistyring
 • Markedsføring
 • Markedsstrategi nye medier
 • Salgsledelse og personlig salg i B2B markedet
 • Produktivitets- optimalisering
 • Rekruttering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Prosjektledelse
 • Butikksalg og ledelse
 • Samarbeid i ledergruppen
 • Management for hire
 • Virkemiddelapparatet
 • Foredragsvirksomhet
 • Bransjeorganisasjoner