Hjem / Våre tjenester / VirkemiddelapparatetVirkemiddelapparatet

Vi bistår bedrifter både med å finne fram til offentlige støtteordninger, både lokale, nasjonale og internasjonale.

Framgangsrådgiverne i Plan 1 har lang erfaring i å veilede bedrifter med å få oversikt over alle de forskjellige formene for offentlige tilskudd som til enhver tid gjelder for næringslivet. Det kan dreie seg om tilskudd til etablering, bedriftsutvikling, produkt & markedsutvikling og internasjonale og nasjonale finansieringsordningger.

Mange finansieringskilder

Vi bistår bedriftene både med å finne fram til ordninger og med å formulere søknader til for eksempel: Skattefund. IFU/OUF program. EU program. Og mange flere. Virkemiddelapparatet er i konstant utvikling og bevegelse. Ordninger kommer og går. Det å finne veiene fram i mulighetene som til enhver tid finnes er et fag i seg selv.


Våre tjenester

 • Innovasjon og nyskaping
 • Organisasjon og ledelse
 • Styre og styrearbeid
 • Internasjonalisering
 • Økonomistyring
 • Markedsføring
 • Markedsstrategi nye medier
 • Salgsledelse og personlig salg i B2B markedet
 • Produktivitets- optimalisering
 • Rekruttering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Prosjektledelse
 • Butikksalg og ledelse
 • Samarbeid i ledergruppen
 • Management for hire
 • Virkemiddelapparatet
 • Foredragsvirksomhet
 • Bransjeorganisasjoner